Post by admin on 19/11/2019Category: פסקי דין

משרדנו ייצג את ידיעת אחרונות בתביעה ע"ס מעל ל 650 אלף ש"ח שהוגשה מעם מוביל שסיפק שירותי הובלה והפצת עיתונים לידיעות אחרונות, במעמד קבלן עצמאי, משך למעלה מ-40 שנה.

בפסק הדין, בית הדין האזורי בתל אביב קיבל את עמדת ידיעות אחרונות במלואה וקבע, בהסתמך על מבחני הפסיקה, כי לא שררו בין הצדדים יחסי עובד מעסיק משך כל תקופת הקשר