Post by admin on 13/04/2019Category: פסקי דין

משרדנו יצג את חברת "קרני תכלת" בהגשת צו מניעה זמני וצו "אנטון פילר" לתפיסת תכתובות דואר אלקטרוני כנגד עובדת שעברה עבירות של  גזילת סודות מסחריים. לאחר שניתן הצו, ייצג משרדנו בהצלחה את המעסיקה בתביעה לצו מניעה זמני כנגד העובדת, אשר חויבה לשלם למעסיקה פיצוי משמעותי .

לפסק הדין