Post by admin on 13/04/2019Category: פסקי דין

בית משפט השלום בתל אביב קיבל תביעה שהגיש מנהל מכירות אשר יוצג על ידי משרדנו כנגד החברה בה עבד, לאחר שהמעסיקה שלחה ללקוחותיה מכתב ובו דיווחה על פעילותו באופן העולה כדי לשון הרע. בימ"ש חייב את המעסיקה לשלם לעובד פיצוי ושכ"ט עו"ד.

לפסק הדין