Post by admin on 13/04/2019Category: פסקי דין

משרדנו ייצג את חברת דטא – ג'י.סי.אי. אלקטרוניקה בע"מ והגיש צו מניעה זמני כנגד עובדת ומעסיקה לשעבר, לנוכח ניצול סודות מסחריים ופניה ללקוחות החברה. בין הצדדים נחתם הסכם פשרה האוסר על העובדת ומעסיקתה הנוכחית לפנות ללקוחות חברת דטא – ג'י.סי.אי. אלקטרוניקה בע"מ, תוך חיובן בתשלום פיצוי והוצאות למרשתנו.

לפסק הדין