Post by admin on 13/04/2019Category: פסקי דין

בית משפט השלום בנתניה קיבל באופן מלא את עמדת חברת קרני תכלת שיוצגה על ידי משרדנו ודחה תביעה שהגישו לקוחות החברה מחמת התיישנות, שכן הוגשה באיחור ניכר והסכים כי אין בהוצאת חשבונית מס שלילית כדי להפסיק את מרוץ ההתיישנות. התובעים חוייבו לשלם לחברה הוצאות.

לפסק הדין