Post by admin on 13/04/2019Category: פסקי דין

משרדנו ייצג עובדים לשעבר בחברת היי-טק אשר נתבעו בגין טענה לכאורה לגזל סודות מסחריים. במסגרת הליך זה הוגשה כנגד העובדים תביעה כספית ע"ס מיליון ₪ וכן צו מניעה להגבלת עיסוק העובדים. לאחר קיום הליך הוכחות ארוך נדחתה התביעה כליל והחברה חויבה בהוצאות ניכרות.

לפסק הדין