Post by admin on 13/04/2019Category: פסקי דין

בפסק הדין, אשר ניתן על דרך הפשרה, נקבע כי על המעסיקה לשלם לעובדת פיצויי פיטורים והחזר הוצאות בסכום של מעל ל 200 אש"ח בגין תקופת עבודה בת 6 שנים בה עבדה בקנדה ובארה"ב.

לפסק הדין