Post by admin on 13/04/2019Category: פסקי דין

בעקבות ערעור שהגיש משרדנו לבית הדין הארצי לעבודה בעניינו של עובד אשר חוייב לשלם למעסיקו פיצוי כספי, הצליח משרדנו להפחית את סכום הפיצוי לכדי שליש מהסכום המקורי.