Post by admin on 13/04/2019Category: פסקי דין

משרדנו יצג את העיתון "וסטי" בתביעה שהגישה עובדת בתפקידי ניהול ושיווק כנגד העיתון, להכללת רכיבי  שכר ששולמו לה כחלק משכרה הקובע בחישוב פיצויי פיטורים.

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע דחה את תביעתה באופן גורף וחייב אותה לשלם לעיתון שיוצג על ידי משרדנו הוצאות בסכום לא מבוטל. לפסק הדין