Post by admin on 13/04/2019Category: פסקי דין

משרדנו ייצג את חברת ניצן פרידברג בע"מ בתביעה מסחרית שהוגשה כנגדה בגין חוב כספי לכאורה.  התביעה נדחתה במלואה תוך שהתובעת חויבה לשלם ללקוחתנו – חברת ניצן פרידברג בע"מ הוצאות בסך של 30,000 ₪.

לפסק הדין