Post by admin on 09/01/2019Category: מן התקשורת

משרדנו ייצג את עשרות עובדי אולמות האירועים ה"חמאם" וה"כליף" ופעל להגשת בקשה לפירוק חברת המזרח הרחוק בבית המשפט המחוזי ולהגשת תביעות חוב בשם עובדי החברה למוסד לביטוח לאומי לאחר שהחברה חדלה מלפעול ללא ששולם להם שכרם ויתר הזכויות המגיעות להם.

YNET

NEWS1

ידיעות אחרונות