Post by admin on 09/01/2019Category: פסקי דין

עובדת אשר יוצגה על ידי משרדנו תבעה ממעסיקתה, חברת שירותי מחשוב ותוכנה מהגדולות בארץ, זכויות סוציאליות בגין תקופת העסקתה לרבות תשלום עמלות, פיצויי פיטורים, הפרשות פנסיוניות ועבודה בשעות נוספות. ביה"ד האזורי לעבודה בתל אביב קיבל את עיקר טענות התובעת ופסק לטובתה פיצוי כספי בסך של למעלה מ-300,000 ₪.

לכתבה