Post by admin on 09/01/2019Category: פסקי דין

תביעת כתב שטח במקומון באיזור קרית שמונה והצפון נגד חברת ידיעות תקשורת בע"מ אשר יוצגה על ידי משרדנו נדחתה כמעט במלואה. במסגרת התביעה טען התובע כי פוטר מחמת גילו וביקש לקבל פיצוי מחמת אפלייתו וכן ביקש לקבל תשלום עבור העסקה בשעות נוספות החזרי הוצאות וזכויות סוציאליות נוספות שלטענתו נמנעו ממנו, בסך כולל של מעל ל-400 אש"ח. לאחר ניהול ההליך, קיבל ביה"ד האזורי לעבודה בנצרת את עמדתנו באופן כמעט מוחלט ודחה את התביעה במלואה למעט תשלום הפרשים בסך  מזערי של כ- 5 אש"ח.

על פסק הדין הוגש ערעור לבית הדין הארצי אשר נדחה תוך שהצדדים הגיעו לפשרה ולפיה נפסק כי לתובע ישולם כ- 10% בלבד מסכום התביעה.

לכתבה