Post by admin on 09/01/2019Category: מן התקשורת

משרדנו יצג את התובע, מנהל מכירות בחברה לממכר מוצרי יבוא ויצוא בתביעה לקבלת פיצויי פיטורים, עמלות מכירה וזכויות סוציאליות נוספות בסך של למעלה ממיליון ₪. לאחר הגשת התביעה הוגשה תביעה שכנגד נגד העובד בסך של למעלה מ-1,500,000 ₪.

ביה"ד האזורי לעבודה בתל אביב קיבל את תביעת התובע, דחה את התביעה שכנגד במלואה, וחייב את החברה לשלם לתובע פיצוי כספי בסך של למעלה ממיליון ₪, שכ"ט והוצאות משפט חריגות בשיעור של 130,000 ש"ח.

לכתבה

YNET

אתר מעסיקולוג