למשרדנו מומחיות רבת שנים בכל ההיבטים הנוגעים לתחום דיני העבודה. במסגרת התמחות זו, מייצג משרדנו הן מעסיקים (ביניהן חברות מהגדולות במשק ואף גופים בינ"ל הפועלים בארץ) והן עובדים, זאת בהיבטים מגוונים הנוגעים למשפט העבודה בישראל.

ייצוג מעסיקים

המשרד מעניק ייעוץ שוטף, ליווי וייצוג משפטי, בסוגיות שונות הנובעות והמתעוררות כתוצאה מהעסקת עובדים, זאת החל בשלב קליטת העובדים ועריכת החוזה, עבור לתקופת העסקתם וכלה בליווי הליכי סיום העסקה (לרבות הליכי שימוע) ו/או בעת שינויים ארגוניים ו/או צמצומים.

משרדנו מספק מענה יעיל ועדכני בסוגיות העולות, חדשות לבקרים, בתחום הדין והפסיקה הנוגע להעסקת העובדים ולתחום הפנסיוני, תוך הכוונה והטמעה של השינויים הנדרשים מהמעסיקים לנוכח שינויי הדין.

המשרד מייעץ בכל ההיבטים הנוגעים לממשק שבין דיני החברות והקניין הרוחני לתחום דיני העבודה ובכלל זה מייעץ למעסיקים בעניינים הנוגעים לשמירת זכויות עובדים בעת שינויי בעלות, מיזוגים ועסקאות אחרות בין חברות וכן יעוץ בתחום הנוגע להגבלת עיסוק, שמירת אי תחרות ושמירה על סודות מסחריים.

למשרדנו נסיון עשיר בניהול תיקי ליטיגציה מורכבים בסוגיות מגוונות הנובעות ממשפט העבודה, לרבות בתחום של יחסי עובד-מעסיק, בבתי הדין לעבודה על כל ערכאותיהם. ניתן להתרשם מהצלחות המשרד בתיקים בטיפול משרדנו.

מתן ייעוץ ועריכת ביקורת בהתאם לחוק להגברת האכיפה בתחום דיני העבודה

לנוכח חקיקת חוק הגברת האכיפה על דיני העבודה, התשע"ב-2011, הקים משרדנו גוף ביקורת ייחודי, המבצע ביקורת מקיפה ודקדקנית בארגון ביחס לעמידתו בדרישות הדין. ביקורת זו מוצעת לכלל לקוחותינו אך גם לארגונים ומעסיקים אשר אינם מלווים באופן שוטף ע"י משרדנו דבר המאפשר לארגון לקבל חוות דעת חיצונית ובלתי תלויה ממי שלא מלווה אותו בשוטף. לאחר ביצוע הביקורת מופק ללקוח דו"ח ביקורת מקיף הסוקר את כלל הליקויים שנתגלו תוך המלצות פרקטיות ביחס לשינויים הנדרשים לצורך צמצום ההפרות ועמידה בדרישות החוק. בכך  מצטמצם הסיכון למציאת ליקויים בביקורות הנערכות מטעם משרד הכלכלה וכן הסיכון לאחריות ולחשיפה האישית של בעלי התפקידים הבכירים בארגון (לרבות חובות הנובעות מהעסקה דרך קבלן שירותים, העסקת נוער, חוק עבודת נשים וכיו"ב). עד כה, זכה גוף הביקורת להצלחה יתרה בפעילותו ומעסיקים שבחרו להשתמש בשירותיו, דיווחו על צמצום משמעותי בתביעות עובדים, חסכון כלכלי ניכר וכמובן- מניעת עיצומים כספיים וקנסות מנהליים ממשרד הכלכלה.

ייצוג עובדים

משרדנו מעניק ייעוץ שוטף לעובדים במימוש זכויותיהם מול מעסיקיהם, לרבות מתן ייעוץ בהסכמי העסקה ובהסכמי פרישה, הענקת ליווי צמוד בהליכי שימוע לפני פיטורים, ליטיגציה  וייצוג משפטי כולל, לרבות הגשת תביעות וצווי מניעה בפני בית הדין לעבודה במקרים של הפרת זכויות על ידי מעסיקים בהיקפים נרחבים, בארץ ובעולם.

ייצוג עובדים בהליכי פירוק חברות או פשיטות רגל.

למשרדנו נסיון רב שנים בייצוג קבוצות עובדים גדולות אשר מעסיקיהם נקלעו להליכי פירוק, הקפאת הלכים ופשיטת רגל. במסגרת זו פועל משרדנו להגשת בקשת הפירוק/פשיטת הרגל ולמימוש מקסימלי של זכויות העובדים מול המפרק, כונס הנכסים הרשמי והמוסד למוסד לביטוח לאומי, אליו מוגשת תביעת חוב העובדים. עו"ד רייפנברג מתמנה תדיר ע"י בתי המשפט המחוזיים למנהל מיוחד לבדיקת תביעות חוב העובדים בסיטואציות אלא של פירוק/פשיטת רגל ומכאן שיש למשרד הכירות מעמיקה בתחום זה.